3D GLASS POLISH 473 ML

68.50 KM

Moderna pasta za poliranje za poliranje i čišćenje staklenih površina koja sadrži cerij oksid i stoga je izuzetno efikasna.

Kategorije: , Oznaka:

Opis

Moderna pasta za poliranje za poliranje i čišćenje staklenih površina koja sadrži cerij oksid i stoga je izuzetno efikasna. Staklo je samo po sebi izuzetno tvrda površina i stoga se teško obrađuje sa običnim pastama za poliranje. Nakon obavljenog posla staklo će ponovo biti kao novo. Pasta omogućava popravku manjih nepravilnosti na staklu, uklanjanje oksidacije i drugih nedostataka. Savršeno služi kao preliminarna priprema za zaštitne premaze stakla. 

Upute za upotrebu:
Staklenu površinu prije poliranja dobro očistite kvalitetnim sredstvom za čišćenje stakla. Dobro protresite bočicu i nanesite pastu na aplikator ili disk za poliranje i počnite s poliranjem. Tokom samog procesa poliranja potrebno je površinu nekoliko puta poprskati vodom. Nakon poliranja površinu očistite 3D WIPE čistačem i obrišite mikro krpom.

Sigurnosne upute:
Opasno: H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u disajne puteve. P101 Ako je potreban medicinski savjet, ambalaža ili etiketa proizvoda trebaju biti dostupni. P102 Čuvati van domašaja dece. P301 + P310 AKO SE PROGUTA: Odmah pozvati CENTAR ZA TROVANJE ili ljekara. P331 NE izazivati ​​povraćanje. P501 Odložiti sadržaj/kontejner u skladu sa nacionalnim propisima.