3D METAL POLISH 473 ML

38.00 KM

Pasta je pogodna za ručnu i mašinsku upotrebu. Odličan je za restauraciju izduvnih cijevi, felgi i svih drugih metalnih površina.

Kategorije: , Oznaka:

Opis

3D Metal Polish je moderna pasta za poliranje specijalno formulirana da vrati sjaj istrošenim i oksidiranim aluminijskim i metalnim površinama. Pasta je pogodna za ručnu i mašinsku upotrebu. Odličan je za restauraciju izduvnih cijevi, felgi i svih drugih metalnih površina. Upotreba paste je vrlo jednostavna.

Prednosti:
– Djeluje na sve metale – aluminijum, zlato, mesing, srebro, bakar, magnezijum,…
– Snažna formula brzo otklanja dugotrajnu oksidaciju.
– Koristi se kao ultra fino poliranje za osjetljive metalne površine kao što je nakit.
– Nanosimo ručno ili mašinski, uključujući orbitalne i rotacione mašine za poliranje.
– Hibridna formula omogućava dobru kontrolu poliranja.
– Ne sadrži amonijak ili druge jake hemikalije ili rastvarače.
– Zelena tehnologija, ekološki prihvatljiva, Prop 65 i VOC usklađena.

Upute za upotrebu:
Ručna primjena: Nanesite malu količinu paste na mikro krpicu. Polirajte površinu dok ne postignete sjaj. Obrišite ostatke paste mikrokrpom.
Mašinska aplikacija: Nanesite malu količinu paste na pjenasti ili vuneni sunđer ili lopta za poliranje. Polirajte do sjaja. Obrišite ostatke paste mikrokrpom. Ponovite postupak ako je potrebno.

Sigurnosne upute:
Opasno: H302 Štetno ako se proguta. H315 Izaziva iritaciju kože. H319 Izaziva jaku iritaciju oka. P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P330 Isprati usta. P301+P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA TROVANJE ako se ne osjećate dobro. P101 Ako je potreban medicinski savjet, imajte pri ruci ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P103 Pažljivo pročitajte i slijedite sva uputstva. P264 Temeljito oprati ruke nakon rukovanja. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice/zaštitu za sluh. P337+P313 Ako iritacija oka ne prestane: Potražite medicinsku pomoć. P332+P313 Ako dođe do iritacije kože: Potražite medicinski savjet/pomoć. P362+P364. Skinite kontaminiranu odjeću i operite je prije ponovne upotrebe. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva ako ih imate i to je lako učiniti. Nastavite sa ispiranjem. P310 Odmah pozvati CENTAR ZA TROVANJE/lekara. P501 Odložiti sadržaj/kontejner u skladu sa nacionalnim propisima.

Možda će vam se također svidjeti…