Zaštitna maska A1P2 COLAD

Zaštitna maska A1P2 COLAD štiti od udisanja izocijanata od boje ili otapala. Savršeno pristaje oko nosa i usta. U skladu je sa strogim standardima UNE-EN 140, CE-oznakom: 0159. Posebno pogodan za upotrebu u autolimarijama. Maksimalno vrijeme korištenja je 40 sati.

Kategorija: Oznaka: