3D POXY WAX 473 ML

24.00 KM

3D Poxy je vrhunski zaštitni vosak koji stvara briljantan sjaj na površini, pruža dodatnu zaštitu i vrlo se lako nanosi. Pogodan je za sve vrste boja, ali posebno dobro djeluje na tamne boje.

Kategorije: , Oznaka:

Opis

VIŠE INFORMACIJA

3D Poxy je vrhunski zaštitni vosak koji stvara briljantan sjaj na površini, pruža dodatnu zaštitu i vrlo se lako nanosi. Pogodan je za sve vrste boja, ali posebno dobro djeluje na tamne boje. Jedinstvena mješavina polimera, smole i montan voska osigurava odlične rezultate na svim tipovima vozila. Odličan je za čamce, kampere i prikolice. Ne ostavlja mrlje na površinama. Izuzetno lak za nanošenje. Može se nanositi ručno uz pomoć krpe ili aplikatora ili mehanički strojem za poliranje. 

Prednosti:
– Hibridna mješavina sintetičkog i montan voska.
– Superiorna hemijska i visoka otpornost na toplotu.
– Duža zaštita od tradicionalnih voskova.
– Brzo ručno ili mašinsko nanošenje uz jednostavno brisanje.
– Formula koja ne ostavlja mrlje neće zaprljati plastične obloge.
– Bez prašine, bez mrlja i bez mrlja, kristalno čisti rezultati.
– Savršen toper za 3D SPEED.
– Za potpuno nove automobile, kamione, SUV, RV vozila, motocikle, čamce i avione
– Zelena tehnologija, ekološki prihvatljiva, biorazgradiva, Prop 65 i VOC usklađena.

Upute za upotrebu:
Operite i dobro osušite površinu prije nanošenja. Za maksimalan učinak potrebno je također ukloniti sve stare voskove i premaze uz pomoć namjenskog odmašćivača. Nanesite vosak aplikatorom ili mekom mikro krpicom u tankom sloju. Ostavite nekoliko minuta da se sredstvo upije u površinu. Obrišite preostali vosak mekom mikro krpom.

Sigurnosne upute:
Opasno: H302 Štetno ako se proguta. H315 Izaziva iritaciju kože. H318 Dovodi do teškog oštećenja oka. P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P330 Isprati usta. P301+P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA TROVANJE ako se ne osjećate dobro. P101 Ako je potreban medicinski savjet, imajte pri ruci ambalažu ili etiketu proizvoda. P102 Čuvati van domašaja dece. P103  Pažljivo pročitajte i slijedite sva uputstva. P264 Temeljito oprati ruke nakon rukovanja. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice/zaštitu za sluh.  P337+P313 Ako iritacija oka ne prestane: Potražite medicinsku pomoć. P332+P313 Ako dođe do iritacije kože: Potražite medicinski savjet/pomoć. P362+P364. Skinite kontaminiranu odjeću i operite je prije ponovne upotrebe.   P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva ako ih imate i to je lako učiniti. Nastavite sa ispiranjem.   P310 Odmah pozvati CENTAR ZA TROVANJE/lekara.

Možda će vam se također svidjeti…